Category Archives: WEDDING

_B3A3478

_B3A3493

SAN_1327

_B3A3866

_B3A3670

_B3A4361

_B3A3755

_B3A3744

_B3A3516

_B3A3626

_B3A3694

_B3A3756

_B3A3762

_B3A3594

_B3A3705

_B3A3708

_B3A3710

_B3A3712

SAN_1579

_B3A3721

_B3A3717

_B3A3753

_B3A5173

_B3A3889

SAN_1761

SAN_1793

_B3A4195

_B3A4064

SAN_1829

_B3A4375

SAN_1833

SAN_2062

_B3A4384

_B3A4188

_B3A4224

_B3A4226

_B3A4267

_B3A4313

_B3A4329

_B3A4337

SAN_2011

_B3A4531

_B3A4459

_B3A4557

_B3A4330

_B3A4561

_B3A4451

_B3A4729

_B3A4931

_B3A4960

_B3A5051

_B3A5075

_B3A4981

_B3A5146

_B3A4624

_B3A5163

_B3A4640

_B3A5172

 

_B3A5186

_B3A3822

_B3A5204

_B3A5274

_B3A3773

_B3A5289

_B3A5327

_B3A5305

_B3A3818

_B3A3785

_B3A3810

_B3A5335

SAN_1369

SAN_2284

_B3A3923

 

 

因为行程的变更和路途的遥远,不丹婚礼的拍摄时间变成只有短短的两个半天

但这两天带给我们的震撼和回忆将成为珍藏的宝贵财富

犹如你们的婚姻一般

将一生受到神佛的祝福和加持

Happiness is a place

W E I B O
E V E N T