Category Archives: PREWEDDING

_B3A2758

_B3A2646

_B3A2651

_B3A3126

_B3A2828_B3A2824

_B3A2863

_B3A3179

_B3A3208

_B3A3220

_B3A3223

_B3A3226

_B3A3273

_B3A3279-2

_B3A3307

_B3A3335

_B3A3408

_B3A3411

_B3A3433

_B3A3481

_B3A3546_B3A3590

_B3A3570

_B3A3575

_B3A3674_B3A3692

_B3A3720_B3A3807

_B3A3843

_B3A3891

_B3A3957

_B3A4029

_B3A4036_B3A4357

_B3A4059

_B3A4108

_B3A4313

_B3A4328

_B3A4373

_B3A4399

_B3A4455

_B3A4465

_B3A4483

_B3A4507

_B3A4529

_B3A4535

_B3A4588

_B3A4495

_B3A4555_B3A4606-编辑

_B3A4619

_B3A4636

_B3A4651_B3A4687

_B3A4729

_B3A4739

_B3A4805_B3A4835

_B3A4908_B3A4933

_B3A5132

_B3A5190

_B3A4952_B3A5110

_B3A5043IMGL9941

_B3A5132

IMGL0079

IMGL0082

IMGL9817

IMGL9836IMGL9854

IMGL9892

IMGL9990

_B3A3203-2

 

情怀男夫妇(这是拍摄相熟之后给他们起的昵称)对曾经读书生活过的圣安有着浓浓的情怀

于是在拍摄前聊天的时候,对我说要到小镇上生活过的每个地方来一张合影

我犹豫了三秒问:“你们,真的只要我去拍合影么?”

他们竟然毫不犹豫的回答是的。。。。。。

于是我顶着压力,让每个场景,都不止一张合影那么简单

其实事后他们说,相信我一定会交给他们满意的照片,当然不只是合影那么简单

原来,这就是所谓的欲擒故纵之术

W E I B O
E V E N T